Bine aţi venit Vizitator • Înregistrare • Autentificare • RSS
Marţi, 2.6.2020, 00:08
Ești deținătorul drepturilor de autor a căruiva fisier și vreai să fie scos ?
Scrieți-ne email :dannnyfanny@yahoo.com
Determinare«Vizitatorul», «Utilizatorul» sau «Spectatorul» reprezintă orice individ, care îndeplineşte şi foloseşte reţeaua globală Internet sau orice conexiune mobilă pentru accesul şi folosirea informaţiei de pe site «all-moldo.ucoz.com» (în continuare - site).

Noţiuni generale

Regulile date se răsfrâng asupra tuturor vizitatorilor şi utilizatorilor site-ului. Folosind materialele site-ului dat, vizitatorul este de acord cu regulile date. În cazul când sunteţi de acord cu condiţiile indicate, aveţi posibilitatea să purcedeţi la utilizarea site-ului şi a portalului în sine. În caz contrar, sunteţi obligat să părăsiţi site-ul dat.

Modificări

Administraţia site-ului îşi rezervă dreptul de a modifica unele condiţii care sunt în vigoare şi totodată de a introduce noi stipulări. Modificările operate în regulamentul de bază al site-ului intră în vigoare odată cu amplasarea lor pe site. Folosirea ulterioară de către vizitator a materialelor site-ului, după operarea unor modificări în regulamentul de bază, automat semnifică şi acceptarea lor.

Garanţii; Limitarea răspunderilor

În pofida faptului că Administraţia site-ului se străduie să pună la dispoziţia utilizatorului o informaţie cât se poate de clară şi veridică, site-ul nu duce nici un fel de răspundere pentru caracterul informaţiei publicate. Proprietarii şi Administraţia site-ului nu duc nici un fel de răspundere pentru folosirea resurselor disponibile în cadrul site-lui.

Vizitatorul direct este de acord că utilizează site-ul asumându-şi toate riscurile aferente. Nici site-ul, nici partenerii noştri nu garantează activarea neîntreruptă şi fără erori a site-ului.

TOATĂ INFORMAŢIA ESTE PROPUSĂ PE SITE SUB MARCA "CUM ESTE" ("AS IS" CU POSIBILE GREŞELI, FĂRĂ ORICE TIP DE GARANŢII, DIRECT SAU INDIRECT SPECIFICATE . SITE-UL ŞI PARTENERII NOŞTRI NU POARTĂ NICI O RĂSPUNDERE PENTRU EVENTUALA CREARE A UNOR DAUNE ÎNTR-UN MOD DIRECT, INDIRECT, EFECTIV SAU TANGENŢIAL, INCLUZÂND BENEFICIILE SAU DAUNELE APĂRUTE CA REZULTAT AL FOLOSIRII SAU NEFOLOSIRII INFORMAŢIEI ÎN CAUZĂ, DAUNE CA REZULTAT AL FOLOSIRII SIGURANŢEI INFORMAŢIEI, CHIAR DACĂ SITE-UL ŞI PARTENERII SĂI AU FOST AVERTIZAŢI CU O EVENTUALĂ APARIŢIE A ACESTOR DAUNE.

Site-ul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice timp serviciile propuse utilizatorilor, fără vreo înştiinţare în prealabil. Afişarea link-urilor spre producţia şi serviciile persoanelor terţe, se efectuează în scopuri informative, aceasta nu înseamnă că site-ul îi susţine sau îi recomandă.

Urmărirea conţinutului

Site-ul îşi rezervă dreptul de a urmări conţinutul site-ului, inclusiv secţiunile publicitare, forum-uri sau chat, ca prim scop fiind adaptarea materialelor postate la condiţiile în vigoare.

Administraţia site-ului îşi rezervă dreptul la propria dorinţă de a redacta, şterge, refuza publicarea unor materiale suspecte, care pot fi considerate ca încălcări ale regulamentului de bază. Totodată, noi nu suntem în stare de a monitoriza, urmări sau verifica toţi utilizatorii noştri şi informaţia aferentă lor, publicată şi/sau pusă la dispoziţie de către utilizatorii în cauză. Dacă Dvs sunteţi deţinătorul drepturilor de autor ale informaţiei publicate pe paginile site-ului nostru şi consideraţi că drepturile Dvs au fost încălcate, vă puteţi adresa la Administraţia site-ului, şi noi îndată vom şterge materialul vizat de către Dvs.

Comportamentul vizitatorilor

Vizitatorii site-ului sunt obligaţi să utilizeze informaţia publicată pe paginile noastre doar în scopuri legale. Este interzisă utilizarea informaţiei într-un mod ce ar prejudicia utilizatorul conform legilor ce funcţionează în ţara/localitatea unui utilizator concret. Este recomandabil ca vizitatorul să nu publice sau să transmită prin intermediul site-ului vreun material ce ar prejudicia drepturile altor vizitatori. Aceste acţiuni pot fi considerate drept insultă şi/sau încălcarea drepturilor şi sentimentelor altor vizitatori, ceea ce, la rândul său, se consideră drept o încălcare flagrantă a regulamentului prezent. Este interzisă, de asemenea, afişarea pe site a unui comportament neadecvat în ceea ce priveşte anumite teme sau discuţii, sau publicând materiale cu conţinut publicitar.

Vizitatorul poate folosi materialele publicate pe site exclusiv pentru uz personal şi în scopuri introductive. Folosirea materialelor site-ului în alte scopuri este strict interzisă. Vizitatorii sunt obligaţi să nu publice pe acest site materiale ce sunt protejate de către legislaţia despre drepturile de autor fără consimţământul proprietarului, a mărcii comerciale sau a oricărui drept de proprietate. Vizitatorul, care a postat un astfel de material, va fi unicul răspunzător pentru încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor de proprietate, cauzate în urma acestei acţiuni ilegale. În nici un caz şi în orice condiţii, responsabilitatea pentru efectele de apoi care direct sau indirect ar duce la utilizarea informaţiei sau a fişierelor stocate pe site, nu poate reveni Administraţiei site-ului şi nu poate fi motiv pentru punerea acesteia sub urmărire penală.

Publicând materiale în secţiunile deschise ale acestui site, vizitatorul automat confirmă şi garantează că autorul şi proprietarul dreptului de autor al materialului dat a acordat consimţământul său pentru utilizarea informaţiei sale într-un mod gratuit, pe termen nelimitat, fără temei de retragere, cu drept public şi permisiunea pentru utilizarea, redarea, modificarea, publicarea, traducerea şi redistribuirea unui astfel de material (integral sau parţial), şi/sau integrarea lui în alte materiale, în orice caz şi în orice formă şi cu orice mijloace. Vizitatorul totodată oferă în acest fel altor vizitatori posibilitatea de a primi acces, de a viziona, de a stoca şi de a copia materialele date în scopuri personale.

Link-uri spre site-uri terţe şi spre paginile site «all-moldo.ucoz.com»

Site-ul dat poate conţine informaţii despre site-urile persoanelor terţe. Trecerea pe o altă internet-sursă, legată de site-ul dat, are loc sub răspunderea utilizatorului, tracker-ul nu poartă nici o răspundere pentru claritatea informaţiei, a datelor, a viziunilor, a sfaturilor şi a declaraţilor făcute pe paginile menţionate. Tracker-ul permite postarea link-urilor spre alte site-uri, asigurând o comoditate pentru utilizatori, dar aceasta nu nu semnifică faptul că tracker-ul aprobă conţinutul link-urilor postate sau poartă vreo răspundere pentru conţinutul acestora.

Mărci comerciale şi logo-uri

Mărcile comerciale, logo-urile şi mărcile unor servicii, postate pe site-ul dat, sunt proprietatea siter-ului sau a persoanelor terţe..